aparat

استخدام


کلیه افراد متقاضی استخدام می بایست ضمن ثبت صحیح اطلاعات خود سامانه گروه طراحی دکوراسیون داخلی آترا، شرایط ذیل را نیز دارا باشند. بدیهی است ثبت اطلاعات در این سامانه ملاک استخدام نبوده و در صورت صلاحدید این شرکت از متقاضیان برای مصاحبه های عمومی و تخصصی دعوت به عمل خواهد آمد.

شرایط عمومی برای متقاضیان استخدام:

1ـ حداقل سن 18 سال تمام

2ـ داشتن سلامت جسمی کامل

3ـ داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت برای متقاضیان مرد

4ـ عدم اشتغال به تحصیل در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

5ـ عدم اشتغال به کار در سایر شرکت ها و موسسات بعد از استخدام در این شرکت

6ـ نداشتن ممنوعیت های قانونی برای فعالیت و اشتغال به کار

7ـ داشتن شرایط احراز شغل مورد درخواست