aparat

حضور آترا در مهمانی برندهای 5 ستاره


همایش برج سپید، گروه طراحی دکوراسیون داخلی آترا مشهد VIP آترا
همایش برج سپید، گروه طراحی دکوراسیون داخلی آترا مشهد VIP آترا
همایش برج سپید، گروه طراحی دکوراسیون داخلی آترا مشهد VIP آترا
همایش برج سپید، گروه طراحی دکوراسیون داخلی آترا مشهد VIP آترا
همایش برج سپید، گروه طراحی دکوراسیون داخلی آترا مشهد VIP آترا
همایش برج سپید، گروه طراحی دکوراسیون داخلی آترا مشهد VIP آترا
همایش برج سپید، گروه طراحی دکوراسیون داخلی آترا مشهد VIP آترا
همایش برج سپید، گروه طراحی دکوراسیون داخلی آترا مشهد VIP آترا
همایش برج سپید، گروه طراحی دکوراسیون داخلی آترا مشهد VIP آترا
گروه صنعتی آترا با افتخار میزبان همراهان صمیمی خود در مهمانی برندهای 5 ستاره بود.
در این مهمانی که در برج سپید مشهد برگزار گردید تیم آترا از دو مدل دکور کابینت خیلی خاص برای اولین بار در ایران رونمایی نمود و به این واسطه بهانه ای شد برای گردهمایی صمیمی دوستداران آترا.
به یقین حضور شما و اعتماد به خانواده بزرگ آترا مسیر ما را برای خدمت رسانی هموار تر خواهد کرد.