aparat

قفسه و کشو های آشپزخانه


A- در طراحی سنتی وجود قفسه درب دار در کابینت های زمینی، مشکلاتی نظیر: عدم دید مناسب و دسترسی سخت به اشیاء انتهایی قفسه را بوجود می آورد. همچنین هنگام استفاده از این قفسه ها نوع قرار گیری بدن بگونه ایی است که در بلند مدت باعث بروز مشکلات جدی فیزیکی می شود.
B- از مزایای جایگزین کردن کشو به جای قفسه می توان به: دسترسی آسان و خروج محتویات آن، دید کامل به تمامی نقاط کشو و همچنین کمترین تغییر جسمی هنگام استفاده از آن، اشاره کرد.

ارگونومی و قفسه و کشو در آشپزخانه، گروه طراحی دکوراسیون داخلی آترا مشهد