aparat

تضمین کیفیت


گروه طراحی دکوراسیون داخلی آترا با پیاده سازی و دریافت گواهینامه بین المللی ISO9001:2008 گام محکمی در جهت ارتقاء کیفیت محصولات و نیز افزایش رضایت مشتریان برداشته است. درهمین راستا، واحد تضمین کیفیت، وظیفه ی مستندسازی سیستم ها، برنامه ها، روش های اجرائی، دستورالعمل ها، و خط مشی سازمان را برعهده دارد.
اهم وظایف واحد تضمین کیفیت در گروه صنعتی آرایه چوب آترا عبارتست از :
1.  انجام مميزي هاي داخلي، جمع بندی نتایج ممیزها و داده های مربوطه و مستند سازی آنها.
2.  نظارت بر کاليبراسيون، نگهداري و کنترل هاي مياني تجهيزات.
3. انجام اقدامات اصلاحی و پیشيگرانه در مورد وجود عدم تطابق، پیگیری تا رفع مغایرت ها و انجام اقدامات لازم جهت جلوگیری از بروز مغایرت های احتمالی مشابه در آینده.
خط مشی کیفیت
گروه صنعتی آترا با بهره گیری از آخرین تکنولوژی و ماشین آلات داخلی و اروپائی به صورت تخصصي در حوزه هاي چوب، MDF و نیز طراحی دکوراسیون داخلی فعاليت مي نمايد. اين شركت به منظور اعتلای صنعت کشورمان و تحقق مسئولیتهای اجتماعی خود  با مشارکت کارکنان و  بکارگیری منابع سازمان مصمم است به اهداف خود از جمله، ارتقاء کیفیت محصولات، رضایت کلیه ذینفعان، و توانمندسازی هرچه بیشتر منابع انسانی با هدف شایسته محوری و افزایش صلاحیت جامه عمل بپوشاند. و در اين مسير، اقدام به استقرار سیستم مديريت کيفيت ISO 9001:2008، نموده و حفظ و بهبود مستمر این نظام را تعهد مدیریت و مسئولیت کلیه کارکنان می داند.
 به همين منظور موارد ذيل را برنامه ريزي و اجرا مي نمايد:
  •         ارتقاء کیفیت محصولات
  •         افزايش سطح رضايت مشتريان و جلب اعتماد آنان
  •         افزايش سهم بازار
  •         کنترل هزينه ها و نظام درآمد
  •         افزایش صلاحیت کارکنان
مدیریت ارشد سازمان و تمامي همكاران شايسته و توانمند به عنوان اصلي ترين و ارزشمند ترين منابع و سرمايه هاي گروه صنعتی آترا در حيطه ماموريت و وظايف محوله، مسئول و متعهد به استقرار اين خط مشي در جهت خلق آينده اي درخشان، الهام بخش و افتخار آفرين و فردايي بهتر براي همه مي باشند.